אורן קולטר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus coulteri