שלטית אפריקנית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Peltophorum africanum