מללויקה מחודדת תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Melaleuca acuminata