מללויקה אליפטיקה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Melaleuca elliptica