ליגוסטרום יפני תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ligustrum japonicum