ליגוסטרום יפני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ligustrum japonicum