סיגלון עלה-מימוזה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Jacaranda mimosifolia