הרפוליה עצית אילנות , 6-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Harpullia arborea