הרפוליה עצית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Harpullia arborea