גלדיציה טקסנית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Gleditsia texana