איקליפטוס גומפוקורנוטה מיכלוא תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus x gomphocornuta