איקליפטוס סידרוקסילון תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus sideroxylon