איקליפטוס סרג'נט תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus sargentii