איקליפטוס חיוני משתלת גילת , 7-2014 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus salubris