איקליפטוס פולכלה אילנות תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Eucalyptus pulchella