איקליפטוס מערבי משתלת גילת תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus occidentalis