איקליפטוס לוקסופלבה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus loxophleba