איקליפטוס לויקוקסילון תת-מין מגלוקרפה תמונה הבאה  © Photo: Ada Knossow  
 
Eucalyptus leucoxylon subsp. megalocarpa