איקליפטוס לויקוקסילון תת-מין לויקוקסילון אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus leucoxylon subsp. leucoxylon