איקליפטוס קיטסוניאנה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus kitsoniana