איקליפטוס פרוגאט תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus froggattii