איקליפטוס חרוטי אילנות, 6-2014 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus conica