ברוש גדול-פירות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus macrocarpa