ברוש גדול-פירות אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus macrocarpa