ברוש לינדליי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus lusitanica var. lindleyi