ברוש לינדליי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus lusitanica var. lindleyi