קורימביה מוכתמת תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Corymbia maculata