הדר החושחש תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Citrus aurantium