קטלפה ביגנונית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Catalpa bignonioides