תבטיה הרדופית תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Cascabela thevetia