ברכיכיטון אדרי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Brachychiton acerifolius