בולוסנתוס נאה אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Bolusanthus speciosus