בוהיניה מגוונת זן לבן תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bauhinia variegata var. Candida