אנוגיסוס בנטיי אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Anogeissus bentii