אנגופורה קוסטטה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Angophora costata