אילנתה רמה אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ailanthus excelsa