אגון גמיש אילנות, 3-2014 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Agonis flexuosa