שיטה טטרגונופילה אילנות , 5-2014 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia tetragonophylla