שיטה פוליאקנתה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Senegalia polyacantha