ינבוט מסקיטו תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Prosopis juliflora