איקליפטוס מקרוקרפה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus macrocarpa