אלון השעם תמונה הבאה  © Photo: Sima Kagan  
 
Quercus suber