שיטת עלי-ערבה תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Acacia salicina