שיטה מחטנית תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Acacia  sclerosperma