איקליפטוס קלדוקליקס אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
  Eucalyptus cladocalyx