שיטה צהובת-גזע תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vachellia xanthophloea