אגוז המלך נחל עמוד תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Juglans  regia