אגוז המלך תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Juglans  regia