אזדרכת מצויה תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Melia azedarach