אזדרכת מצויה תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Melia azedarach